Inteligencja emocjonalna

Co to znaczy być mądrym?

Czy wysokie wyniki w szkole i na uczelni gwarantują późniejszy sukces w pracy zawodowej i życiu osobistym?Jak to się dzieje, że w wielu dziedzinach życia liderami zostają osoby, które były przeciętnymi, niejednokrotnie bardzo słabymi uczniami? U progu trzeciej dekady dwudziestego pierwszego wieku coraz więcej ludzi rozumie, że zależy to w znacznym stopniu od tak zwanych umiejętności miękkich. W roku 1995, kiedy Daniel Goleman wydał swój bestseller “Inteligencja Emocjonalna” (oryginalny tytuł to “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ”) pojęcie to było czymś zupełnie nowym. Chociaż od wydania książki minęło ćwierć wieku, przekaz, jaki niesie, jest nadal aktualny i świeży. Do dzisiaj jest pozycją wybieraną przez psychologów, terapeutów, nauczycieli, rodziców, jak również menedżerów, couchów i leaderów.

Anatomia sukcesu

Autor w logiczny sposób podzielił treść książki na 5 części. W pierwszej części (Mózg emocjonalny) znajdziemy odpowiedź na pytanie “Po co nam emocje?” oraz zwięzły opis struktur naszego mózgu odpowiadających za reakcje emocjonalne. Wyjaśnia też jakie procesy kryją się za niekontrolowanymi zachowaniami pod wpływem silnych emocji.

Część druga przybliża czytelnikowi naturę inteligencji emocjonalnej. Dlaczego osoby o niezwykle wysokim współczynniku inteligencji (IQ) często nie radzą sobie w interakcjach międzyludzkich? Jaką rolę w naszym życiu odgrywa samoświadomość? W jaki sposób rozwija się umiejętność rozumienia uczuć, zarówno własnych, jak i cudzych?

W trzeciej części książki autor wskazuje na praktyczną wartość inteligencji emocjonalnej. Szczególnie ciekawe są informacje dotyczące ścisłego związku między emocjami a pracą układu odpornościowego, a co za tym idzie, zdrowiem.

Czwarta część poświęcona jest możliwościom rozwoju jednostek w zakresie inteligencji emocjonalnej. Podkreśla fakt, że temperament nie jest wyrokiem przeznaczenia, a zmianę można osiągnąć.

W piątej części Goleman zwraca uwagę na koszty emocjonalnego analfabetyzmu. Opierając się na badaniach i statystykach przybliża czytelnikowi skalę problemu oraz jego konsekwencje, społeczne, jak i ekonomiczne, sugeruje też kompleksowe rozwiązania.

Autorefleksja

Inteligencja emocjonalna” nie należy do popularnej kategorii “literatury sukcesu”, autor nie obiecuje spektakularnych zmian, nie sugeruje prostych rozwiązań skomplikowanego problemu. Dla niektórych czytelników wnioski, do których prowadzi, mogą okazać się niełatwe do zaakceptowania. Książka pobudza do uważnego przyjrzenia się sobie oraz własnym relacjom z otoczeniem. Wielu czytelników skłoniła do zrewidowania swojego poglądu na temat “co to znaczy żyć mądrze”.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Read More